Jdi na obsah Jdi na menu
 


2020

1. 1. 2020

2020

1/2020  Monitoring - Dne 4.1. V 13:20 jednotka vyjela na žádost KOPIS HZS na monitoring kouře směr Černětice nebo Malenice. Oznamovatel na místě nebyl, kouř a plamenné hoření bylo vidět v lese nad obcí Malenice. Po domluvě s KOPIS jednotka jela kouř zkontrolovat. Jednalo se o nahlášené pálení, které je pod kontrolou. Jednotka tuto skutečnost oznámila operačnímu středisku a vrací se na základnu.

 2/2020 Technická pomoc - Dne 2.2. V 4:14 byl vyhlášen poplach jednotce SDH Volyně na technickou pomoc strom přes komunikaci Volyně směr Nihošovice. Jednotka vyjela vozidlem DA Iveco a po příjezdu na místo události strom rozřezala motorovou pilou, po nahlášení na KOPIS HZS byl zásah ukončen a jednotka se vrátila na základnu.

3/2020  Planý poplach - V noci 4.2.2020 v 5:02 byl jednotce SDH obce Volyně vyhlášen poplach na požár nízké budovy v obci Čestice. Jednotka vyjíždí s CAS 24 na místo události. Během jízdy je ovšem družstvo odvoláno a požár převeden na planý poplach. Jednotka se vrací na základnu.
.
 4/2020 Technická pomoc – Operační důstojník v tentýž den v 5:51 vysílá jednotku do Volyně na odstranění stromu z komunikace. Po rozřezání stromu motorovou pilou a úklidu komunikace se družstvo vrací na základnu.

 

Od noci 10.2.2020 bičovalo území ČR orkán Sabine. Pro většinu území proto platila extrémní výstraha na velmi silný vítr. Orkán postihl i volyňsko a naše jednotka měla spoustu práce, kde se od ranních hodin nezastavila.
.
Jednotka SDH obce Volyně toho dne zasahovala celkem u 16 událostí s technikou CAS 24 Liaz a DA Iveco. Jednalo se o 2x dopravní nehodu a 14x technickou pomoc.
.
10.2.2020

5/2020 Dopravní nehoda - V 4:56 náraz OA do stromu u Předslavic
6/2020 Technická pomoc - V 6:30 strom přes cestu u Kapsovy Lhoty
7/2020 Technická pomoc - V 7:07 dva padlé stromy u školy v přírodě za Volyní
8/2020 Technická pomoc - V 7:15 padlý strom na silnici směr Nihošovice
9/2020 Technická pomoc - V 7:22 padlý strom na komunikaci za obcí Volyně směr Vimperk
10/2020 Dopravní nehoda - V 7:27 náraz NA do nakloněného stromu za Volyní
11/2020 Technická pomoc - V 7:51 padlý strom na silnici směr Nihošovice
12/2020 Technická pomoc - V 8:00 uvolněné plechy na garáži ve Volyni
13/2020 Technická pomoc - V 8:14 dva padlé stromy přes komunikaci u Černětic
14/2020 Technická pomoc - V 8:52 padlý strom před obcí Černětice
15/2020 Technická pomoc - V 10:28 padlý strom, neprůjezdné u Předslavic
16/2020 Technická pomoc - V 10:40 padlé další dva vzrostlé stromy u obce Předslavice
17/2020 Technická pomoc - V 11:43 padlý strom přes cestu Milejovice
18/2020 Technická pomoc - V 12:27 strom přes komunikaci, neprůjezdné z Nihošovic na Čestice
19/2020 Technická pomoc - V 14:21 odstranění uvolněného plechu objektu bývalé pojišťovny ve výšce cca 15 m ve Volyni
20/2020 Technická pomoc - V 15:05 padlý strom na silnici I/4 před obcí Zlešice
.
Po náročných výjezdech absolvované od brzkých ranních hodin došlo v odpoledních hodinách k závadě na CAS 24 Liaz. Unikala kapalina ze spojkového válečku. Vozidlo bylo na okamžik mimo výjezd, avšak ochranu obyvatelstva zajišťoval druhý zásahový automobil. Provedla se oprava a vozidlo bylo znovu akceschopné.
.

21/2020 Technická pomoc – Dne 11.2.2020 V 9:21 padlý strom, neprůjezdné opřené o svodidla Černětice

22/2020 Dopravní nehoda - Dne 26.2. V 1:59 hod byl vyhlášen poplach jednotce SDH Volyně na požár osobního vozu po dopravní nehodě na silnici č. I/4 Volyně - Čkyně. Jednotka vyjela s vozidlem CAS 24 a po příjezdu na místo události jsme našli vozidlo které bylo po nehodě na boku v lese v plném rozsahu hoření. Řidič ve vozidle cestoval sám a ještě před příjezdem jednotky byl mimo vozidlo. Pomocí jednoho proudu jsme požár uhasili a po úplném dohašení se místo předalo policii ČR a vrátili se na základnu.

23/2020 Požár - Dne 5.3.2020 v 11.24 hod. byla povolána Zásahová jednotka na ohlášený požár výškové budovy v obci Předslavice. Po příjezdu na místo události, se zde již nacházela místní jednotka. Společně s naší jednotkou se na místo dostavila i jednotka SDH Vlachovo Březí. Byl zahájen průzkum a nasazena přetlaková ventilace společně s 1. vysokotlakým proudem. Poté co se dostavila jednotka HZS Strakonice a HZS Vodňany bylo místo události předáno veliteli HZS. Po ukončení zásahu se naše jednotka vrátila na základnu.

24/2020 Technická pomoc - Dne 11.3.2020 v 21:43 hod. byl vyhlášen poplach jednotce na technickou pomoc v obci Volyně. Jednalo se o spolupráci se složkami IZS, kdy bylo třeba zajistit osvětleni místa pro přistání vrtulníku. Jednotka po přistání vrtulníku pomohla s transportem pacienta a poté se vrátila na základnu.

25/2020 Požár, dopravní prostředky - Dne 16.4.2020 v 15:55 hod. byl vyhlášen poplach jednotce na požár dopravního prostředku za obcí Volyně směr Čestice cca 500 m za Volyní. Po příjezdu na místo události jsme objevili doutnající vozidlo značky Škoda které doutnalo kolem výfukového potrubí. Jednotka potrubí dostatečně ochladila vysokotlakým proudem a vozidlo odtlačila mimo komunikaci. Po ukončení zásahu jsme se vrátili na základnu.

26/2020 Požár – Dne 17.4.2020 v 16:29 byl vyhlášen poplach na požár trávy kolem železniční trati v obci Volyně. Po příjezdu jednotka zahájila hašení pomocí vysokotlakého proudu. Požár zasáhl i přilehlou hranici dřeva, kde bylo nutno část rozebrat a uhasit skrytá ohniska. Na místo se dostavila PČR a jednotka z Čestic, která doplňovala volyňskou cisternu. Po příjezdu HZS SŽ České Budějovice bylo místo předáno veliteli drážních hasičů a jednotka se po domluvě s KOPIS vrací na základnu.

27/2020 Záchrana osob a zvířat- Dne 22.4.2020 v 19:37 byl vyhlášen poplach na záchranu osob a zvířat do obce Nišovice. Po příjezdu na místo události jsme našli koně který propadl můstkem nad řekou kde se zaklínil a nemohl se dostat ven. Jednotka společně s HZS Strakonice koně vyprostila předala majiteli a když se na místo dostavil veterinář na ošetření koně tak jsme ukončili zásah a vrátili se na základnu.

28/2020 Požár – Dne 26.4.2020 v 11:09 byla vyrozuměna jednotka na požár stohu v obci Jiřetice. Vyjíždí se s oběma vozy v počtu 9 lidí. Již při jízdě na místo byl viděn velký kouř. Při příjezdu na místo byly nalezeny 2 stohy se slámou v plném rozsahu hoření. Na místě již byla jednotka z Čepřovic, zahájili jsme ochlazování okolí pomocí dvou proudů C z cisterny a zapojili se do dálkové dopravy vody pomocí přenosné motorové stříkačky. Stohy se nechaly kontrolovaně hořet. Ve večerních hodinách pomocí dvou traktorů spojené lanem došlo k rozložení navrstvené slámy a tím k lepšímu hoření. Poté se s použitím dvou proudů ochlazoval traktor a orací pluh, který rozebíral slámu a zaorával ji. Tyto práce trvaly nepřetržitě 3 hodiny, spotřeba vody byla enormní, velké fyzické nasazení naší jednotky na likvidaci požáru, při zásahu bylo zničeno několik hadic. Likvidační práce byly ukončeny až po 22 hodině večerní, následoval úklid, předání požářiště místní jednotce a návrat na základnu.

29/2020 Technická pomoc - Dne 2.5.2020 jednotka vyjela s CAS 24 Liaz, na žádost starosty obce, do ulice Sportovní ve Volyni na čištění studny. Po vysátí vody pomocí kalového čerpadla, ručním čištění a závěrečném úklidu se jednotka vrací na základnu.

30/2020 Únik nebezpečných látek - Dne 11.6.2020 v 16:08 vyjela jednotka s CAS 24 Liaz na odstranění nebezpečné látky z komunikace v obci Volyně ulice Husova. Po příjezdu na místo události kde se již nacházela Policie ČR jsme látku na komunikaci zasypali sorbentem vyčistili a uklidili. Poté jsme ukončili zásah a vrátili se na základnu.

31/2020 Požár - Dne 19.6.2020 v 10:49 vyjela jednotka s CAS 24 Liaz na požár nízké budovy do obce Marčovice. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, odpojil se dům od elektrického proudu, plynu a vody. Jednalo se o požár pračky se sušičkou, kdy došlo vlivem vysokého žáru k výbuchu bojleru a to zapříčinilo uhašení samotného požáru. Jednotka zkontrolovala s HZS Strakonice podkroví domu, nasadila přetlakovou ventilaci k nucenému odvětrání prostor a vyčkala na příjezd vyšetřovatele HZS. Poté místo bylo předáno majitelce a naše jednotka se vrátila zpět na svou základnu.

32/2020 ZÁCHRANA OSOB OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR - Dne 24.6.2020 v 12:37 vyjela jednotka s DA Iveco na otevření uzavřených prostor ve Volyni. Osoba se má podle oznamovatele nacházet na dvorku a nemůžou se k ní dostat. Jednotka po příjezdu na místo události se dostala přes sousední balkón na dvorek a otevřela zamčené vchodové dveře. Osobě, která byla při vědomí byla poskytnuta předlékařská první pomoc a vyčkalo se na příjezd ZZS. Poté místo události bylo předáno PČR a po dohodě s KOPIS se jednotka vrací na základnu.

33/2020 Technická pomoc - Dne 21.7.2020 v dopoledních hodinách vyjela jednotka s CAS 24 na likvidaci obtížného hmyzu v osmi metrech do areálu Dětského domova ve Volyni. Po příjezdu na místo jednotka nalézá vosí hnízdo pod okapem, ve více jak 10 metrech nad zemí. Přes operační středisko si na místo velitel zásahu povolává výškovou techniku z HZS Strakonice. Po příjezdu AŽ 37 MAN se hnízdo likviduje a místo se vystříká speciálním sprejem. Následuje úklid a obě jednotky se vrací na svoje základny.

34/2020 Technická pomoc - Dne 28.7.2020 v 17:41 hod vyjela jednotka na odstranění stromů přes komunikaci v obci Volyně a v obci Zlešice v obou případech se jednalo o padlý strom který jsme pomocí motorové pily rozřezali uklidili komunikace a vrátili jsme se na základnu.

35/2020 Technická pomoc - Dne 28.7.2020 v 19:07 hod byla znova povolána jednotka na odstranění stromů z komunikace do obce Nišovice a Předslavice. Stromy jsme pomocí motorové pily postupně odklidili a uklidili komunikace od nečistot. Poté se vracíme na základnu.