Jdi na obsah Jdi na menu
 


2017

2. 1. 2017

2017

14. ledna- ve 12.53 hod. byla povolána Zásahová jednotka na požár rodinného domu do obce Němčice u Volyně. Po příjezdu se na místě již nácházele jednotka HZS Strakonice a Jsdh Čestice. Naše jednotka se zapojila do likvidačních prací a po likvidaci požáru byla odeslána zpět na základnu kam se vrátila ve 14.05 hod.

28.ledna - v 09.40 byla povolána Zásahová jednotka na požár kotelny ve Volyni nám Svobody. Po příjezdu jednotka zahájila hašení pomocí 1x proudu "C". Požár byl velmi rychle lokalizován. Dále se dostavili jednotky HZS Strakonice s Jsdho Čestice. Po likvidaci požáru a předání místa zásahu se jednotka vrátila na základnu v 10.50 hod.

17.února - v 16.52 hod.byla povolána jednotka na pomoc ZZS do Volyně na nám.Hrdinů. Po příjezdu na místo zásahu členové jednotky pomohli s přesunutím pacienta do vozidla ZZS. Po předání pacienta se jednotka vrátla na základnu v 17.30 hod.

24.února - v 4.54 hod. byla povolána zásahová jednotka na odstranění padlých stromů v obci Černětice. Zde jednotka nalezla padlou jabloň, kterou odtranila z komunikace. Dále jednotka zkontrolovala silnici až do obce Předslavice. Poté byla odeslána operačním střediskem na padlý strom mezi obce Neuslužice - Střítěž. Po odstranění stromu se jednotka vrátila na základnu v 6.00 hod.

2.března - v 04.41 hod. byla povolána zásahová jednotka na technickou pomoc do obce Zechovice. Po příchodu na stanici byla událost změněna na odstranění padlého stromu na silnici č.4/ I do kterého naboural kamion. Jednotka vyčkala na místě do příjezdu Policie a po dočetření nehody strom odstranila. Na základnu se vrátila v 06.50 hod.

4.dubna - v 09.03 hod. byla povolána zásahová jednotka na požár Střední školy a Jazykové školy ve Volyni. Jednalo se o Taktické cvičení společně s HZS Strakonice. Po příjezdu na místo byl nasazen 1x proud "C" . Když se na místo dostavila jednotka HZS Strakonice, bylo místo zásahu předáno veliteli HZS. Po lokalizaci požáru byl zahájen průzkum dalších pater budovy,když byl likvidaci požáru a odvětrání budovy byli evakuováni žáci jedné z tříd,kteří zůstali odříznuti kouřem. Po odvětrání budovy a ukončení cvičení se žáci vrátili do učeben a jednotky se vrátili na své stanice, JSDHO se vrátila na základnu v 10.15 hod.

5.dubna - v 10.57 hod. byla povolána zásahová jednotka na úklid olejové skrvny na Palackého náměstí ,kde unikl olej z poškozené hadice hydraulického čela nákladního automobilu. Zasahující příslušníci použili sorbent a další řídili dopravu. Po odklizení oleje a zahlášení na OPIS se jednotka vrátila na základnu v 11.25 hod.

9.dubna - v 14.58 hod. byla povolána zásahová jednotka na požár lesního porostu v katastru obce Libětice. Naše jednotka dorazila na místo zásahu v pořadí 3, jelikož byl požár již lokalizován, naše jednotka setrvala ve vyčkávací pozici na místě a po dohodě s velitelem zásahu byla naše jednotka odeslána zpět na základnu kam se vrátila v 16.00 hod.

28.dubna - v 5:49 na padlý strom mezi obce Milejovice a Kuřimany. Strom padl pod váhou těžkého sněhu a zablokoval celou komunikaci. Jednotka strom rozřezala a poté se vrátila v 6:36 na svou základnu.

12.května - proběhlo Taktické cvičení na simulovaný požár v ZŠ Volyně. Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Strakonice a Sdh Volyně. Při příjezdu jednotek už byli děti evakuovány, 2 osoby byly vyvedeny pomocí vyváděcích dýchacích přístrojů a 3 osoby byly evakuovány pomocí výškové techniky HZS Strakonice.

18.května - ve 12.05 hod. byla povolána zásahová jednotka na odstranění nebezpečného hmyzu (včely) do ulice Pod Malsičkou ve Volyni. Po příjezdu na místo byl objeven roj včel na stromě, ale našimy prostředky nebylo možné roj sundat, proto byla povolána výšková technika z HZS Strakonice. Poté byl roj odtraněn a jednotka se vrátila na základnu ve 13.58 hod.

9.července - na žádost starosty obce byla vyslána jednotka na odstarnění nebezpečného hmyzu do ulice Pod Malsičkou. Jednotka odstranila vosí hnízdo na domě č.594.

19.července - v 18.30hod byla povolána jednotka na požár lesa do obce Hoštice u Volyně. Po příjezdu na místo události, se zde již nacházela jednotka HZS Strakonice ,která požár o velikosti 5x5x m měla již uhašený. Proto naše jednotka prohedla kontrolu okolí a po dohodě s velitelem zásahu byla odeslána zpět na základnu.

7.sprna -  v 17:48 hod. byla povoláná jednotka na požár lisu na balíky a přiléhajícího pole u obce Kuřimany. Jednotka vyjela s CAS i s DA. Po příjezdu byl nasazen vysokotlaký proud a v obci Kuřimany bylo zřízeno stanoviště na doplňování cisteren. Po domluvě s HZS naše jednotka setrvala na místě a požářiště prolévala vodou z vodního děla. Poté po domluvě s KOPIS HZS se obě vozidla vrátila na svou základnu v 19:59.

9.srpna - v 17.10 hod byla vyslána zásahová jednotka na likvidaci sršního hnízda v rodinném domě v obci Volyně. Po průzkumu bylo zjištěno, že sršni jsou někde v dutině v podhledu. Zásah byl proveden ze žebříku, kde do dutiny byl stříknut sprej. Poté byl zásah veden přes půdu, kam byl ztížený přístup. Po likvidaci 3 hnízd se jednotka vrátila na svou základnu v 19.10 hod.

14.srpnav zásahová jednotka byla vyslána na požár kombajnu k obci Nihošovice. Jednotka přijela na místo s oběma vozy souběžně s HZS Strakonice. Jednotka setrvala na místě a po domluvě s velitelem zásahu se vrátila na svou základnu.

19.srpna - v 7:09 hod. vyjela zásahová jednotka na vyvrácené stromy přes koleje u obce Černětice. Po příjezdu k malenickému lomu se vyvrácené stromy nacházely přibližně po 500 m po kolejích směr Malenice. Stromy zatarasily průjezd vlaku, k jejich odstranění byla použita motorová pila. Poté strojvůdce jednotku požádal, zda by 2 hasiči nemohli jet s nimi až do Volyně a popřípadě odstranily další padlé stromy. Cestou do Volyně byl odstraněn jeden padlý strom. Po domluvě s operačním střediskem se jednotka vrátila zpět na svou základnu.

27.srpna - v 15.05 hod. byla povolána jednotka na likvidaci událostí po přívalovém dešti který prošel Volyní:

1. zásah:
Padlý strom u obce Nišovice. Zde byl nalezen padlý strom, který blokuje celou šíři komunikace. Strom byl pomocí motorové pily rozřezán a pak komunikace uklizena.
2. zásah:
Cestou na základnu dostáváme informaci o padlé větvi ve Sportovní ulici v obci Volyně. Zde byla větev rozřezána a komunikace zprůjezdněna.
3. zásah:
Jednotka na žádost starosty obce byla vyslána na čištění komunikace od bahna do ulice U Rybníka. Zde voda a bahno z polí znečistily vozovku a zároveň vtrhla i mezi rodinné domy. Pomocí ženijního nářadí bylo bahno odklizeno. Silnice a chodník byly umyty pomocí vysokotlaku z cisterny.
4. zásah:
Při uklízecích prací nás operační důstojník odvolává na náraz vlaku do sesuvu půdy u obce Nišovice. Po nalezení vlaku část jednotky provádí předlékařská vyšetření cestujících a zbytek jednotky provádí průzkum a zjištění zda nedošlo k poškození nádrží s palivem a olejem. Při příjezdu ZZS jsou zranění předáni do jejich péče. Poté je místo předáno veliteli HZS Strakonice a ostatní hasiči pomáhají s transportem cestujících a zavazadel cca 150 m na příjezdovou cestu. Hasiči jsou od jedné z cestující vyrozuměni, že při nárazu ztratila v prvním vagonu hodinky - po průzkumu vagonu hodinky nalezeny nebyly. Jednotka z Volyně poskytla cestujícím pitnou vodu a DA Iveco na uložení věcí a na odpočinek, než přijede náhradní autobus. Vyčkali jsme příjezdu drážních hasičů a poté rozhodl velitel HZS Strakonice o vrácení cisterny zpět na svou základnu. Dopravní automobily jednotek z Volyně a Nišovic byly použity na převoz cestujících do náhradních stanic.

17.září - v 13.01 hod byla povolána Zásahová jednotka na požár kontejneru na papír na náměstí Svobody ve Volyni. Jednotka vyjela s CAS 24 Liaz v počtu 1+5. Průzkumeme byl zjištěn jeden plastový kontejner na papír, který je v plném rozsahu hoření. Byl nasazen 1x vysokotlaký proud z cisterny. Po příjezdu vyšetřovatelky z HZS Strakonice se jednotka vrátila zpět na svou základnu v 13.45 hod.

10.října - v 16:00 byla povolána na technickou pomoc do Nádražní ulice ve Volyni. Jednalo se o ulomenou větev, která nebezpečně visela ve výšce 6 m nad přiléhajícím chodníkem v koruně stromu. Přes operační středisko byla na místo povolána výšková technika z HZS Strakonice. Během zásahu byla doprava řízena kyvadlově a na cca 10 min. byla komunikace zcela uzavřena. Poté došlo k uklizení komunikace a chodníku. Po domluvě s KOPIS se obě jednotky vrátily na své základny v 16.57 hod.

29.října - v 08.19 hod. byla povolána zásahová jednotka na uvolnění silnice č.4 u obce Němětice. Po příjezdu na místo jednotka rozřezala strom a uvolnila komunikaci. Poté se jednotka vrátila na základnu.

v 10.02 hod. byla opět povolána zásahová jednotka na uvolnění komunikace u obce Starov. Po uvolnění komunikace se jednotka vracela na základnu a byla vyzvána operačním střediskem na kontrolu hasebního obvodu. Při této kontrole jednotka objevila padlou větev v ulici U Rybníka, dále padlý strom v ulici Chomutovská, padlý strom v ulici Vimperská, při návratu byla dále objevena utržená střecha na trafostanici v ulici Čelakovská, tato střecha byla provizorně opravena a tato událost byla oznámena operačnímu středisku. Po dohodě s operační střediskem se jednotka vrátila na základnu.

31.října - v 6:38 byla povolána zásahová jednotka na odklizení padlého stromu na místní komunikaci vedoucí z Litochovic směrem na Neuslužice. Strom byl pomocí motorové pily rozřezán a komunikace zprůjezdněna. Jednotka se poté vrátila zpět na svou základnu.