Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zráva 2009

29. 12. 2009

ZPRÁVA 

 o činnost sboru v roce 2009 

                 pro Výroční valnou hromadu za rok 2009, která se koná 12. 12. 2009 v sále na Nové ve Volyni.  

                Dámy a Pánové, vážení hosté, mladí hasiči. Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností SDH Volyně za rok 2009. 

               Na silvestra jsme uspořádali vycházku tentokrát na nedaleký rybník na Mladi. Výlet se opět vydařil a všem se líbil, proto se bude opakovat i letos. 

      

 Letošní rok pro nás začal houkání sirény. Hned 1. 1. v 10 hodin byl vyhlášen naší jednotce poplach. Po vyrozumění bylo zjištěno, že hoří chata na Pražáku. Na OPIS Tábor došlo k záměně měst Vodňan a Volyně, proto jsme se mohli v klidu vrátit k novoročnímu obědu. 

Leden - jsme jako každý rok věnovali přípravám na hasičský bál. Zajištění tomboly je  každým rokem složitější, ale stále se nám daří sehnat kvalitní ceny. Ples se vydařil, kapela SCENA p. Jůzka dobře bavila návštěvníky až do ranních hodin.V pátek 23. 1. večer zasahovala jednotka u požáru dodávky na čerpací stanici ve Volyni. Včasným zásahem našeho člena p. Vavřiny bylo vozidlo uhašeno ještě před příjezdem jednotky na místo. Hned v neděli po hasičském bále nás zaměstnal další požár, a to v Husově ulici hořela kolna a kotelna u p. Sebery. U požáru byla naše jednotka jako první. Dále pak zasahovaly HZS Strakonice a SDH Čestice. Pro prvotní zásah u požáru bylo použito hydrantu, který byl nedávno kontrolován a funkční. Potvrdilo se jak důležitá je funkčnost hydrantové sítě ve městě. Včasným zásahem se podařilo uchránit nemalé hodnoty. 

Únor - byla provedena zkouška radiostanic ve Volyni a okolí. Ve více případech bylo zjištěno špatné spojení s OPIS. Protokol o této zkoušce byl předán na HZS Strakonice. Po celou sezonu asistenční hlídky zajišťovali dozor na akcích, plesech a divadlech zde v sále na Nové. Byla provedena příprava na Technickou prohlídku vozidla Avia, které prošlo kontrolou bez problémů. 

Březen - strojníci a velitelé zúčastnili pravidelného školení na HZS Strakonice. Ostatní členové JSDHO  se pravidelně dle svých možností zúčastňují školení ve zbrojnici pod vedením velitele jednotky p. Pecky. SDH prostřednictvím svého zřizovatele města Volyně požádalo o grant Jihočeského kraje na přestavbu, modernizaci šatny a  ventilátor na odtah spalin z garáží vozidel. Dne 18. 3. zasahovala jednotka u požáru lesa v katastru obce Čepřovice.  29. 3. byl vyhlášen planý poplach. Důvodem bylo nenahlášené pálení klestí v Dřešíně. Tento měsíc jsme také věnovali údržbě techniky a jarnímu úklidu areálu naší zbrojnice. Také byly zakoupeny nové hadice. 

Duben - byl pro náš sbor výjimečný, po desetileté odmlce byl obnoven kroužek Mladých hasičů. Na tom má velkou zásluhu Miroslav Šimák ml., a Oldřich Pecka. První schůzka proběhla 1. 4. a přišlo 16 dětí. Od té doby se pravidelně schází každou středu. (pozn.: nyní 27).  V dubnu také zasahovala jednotka u požáru lesa ve Zlešicích. 27. 4. uspořádal oddíl turistiky tradiční výlet na pouť u Vojtěcha ve Lštění. 30. 4. odpoledne SDH ve spolupráci s Junákem, MěKS a ČSZ uspořádal soutěže pro děti na koupališti v rámci akce pálení čarodějnic. Večer pak členové SDH postavili a statečně uhlídali májku. 

Květen zúčastnili jsme se každoročních oslav Osvobození,uctěním památky padlých hrdinů a  položením věnců u pomníku.Naši MH vyrazil na svou první soutěž do Strakonic kde se 9. 5. konal „Otavský plamínek“. Ve velké konkurenci si naši nevedli vůbec špatně, skončil na 4. a 12. místě. Po příjezdu do zbrojnice dostali všichni nanukový dort. Ve zbrojnici byl jarní aktiv okrsku Volyně. Tam bylo dohodnuto že 1. kolo soutěže v požárním sportu proběhne 23. 5. v Nišovicích. Této soutěže jsme se zúčastnili a Volyně skončila na 4. místě. 16. 5. se za nepříznivého deštivého počasí uskutečnila brigáda na svoz dřeva, které se zúčastnilo 12 členů. Traktor a vlek zapůjčil p. Šimák.Všechny nás zasáhla smutná zpráva ve věku pouhých 58 let nás opustil náš dlouholetý člen a kamarád pan Vojtěch Bušek. Členem SDH Volyně byl od 1. 1. 1971 tedy 38 let. Po celá léta se aktivně podílel na práci ve sboru, udělal toho mnoho a všem nám bude velmi chybět.

 Červen - 1. června zasahovala jednotka u požáru osobního vozu favorit ve Volyni. U příležitosti oslavy dne dětí jsme připravili soutěžní odpoledne v areálu naší zbrojnice a okolí . Všechny děti si odnesly drobné dárky a sladkosti, odpoledne jsme pak zakončili táborákem. 20. 6. jsme uspořádali jednodenní zájezd do Sušice a okolí, zúčastnilo se 19 dospělých a 22 dětí. Všem se na výletě líbilo,hlavně dětem. 27. 6. Družstvo MH jelo na soutěž do Střelských Hoštic. Opět se jim dařilo a v těžkém terénu skončili na 4. a 10. místě. Ještě toho dne večer byla povolána jednotka SDH do obce Předslavice, kde se po přívalovém dešti rozvodnil potok a zaplavil celou náves. Po návratu z této události jsme již zůstali v hasičárně, protože hrozilo vylití řeky Volyňky z koryta. I přes velké úsilí,  kdy jsme se za pomoci dobrovolníků snažili pytli s pískem zvýšit břeh v areálu zahradnictví, se řeka vylila a zaplavila náměstí Hrdinů a Žižkovu ulici. Při evakuaci obyvatel z chatové oblasti Valcha se pod naší Avií utrhla podmočená krajnice, vozidlo se převrátilo na bok. Při nehodě došlo k lehkému zranění jedné civilní osoby a člena našeho sboru p. Jar. Přílepka ml. Nehoda byla šetřena policií ČR. Po vyproštění a menší opravě byla Avia schopna dalšího provozu. Na odstranění následku povodně byla nasazena veškerá dostupná technika a prostředky. Na pomoc přijeli také SDH Čepřovice a  Vacovice. Hasiči pracovali od 27. 6. do 3.7. prakticky bez přestání. O stravu a pití se ve zbrojnici postarali p. Šimáková, p. Holáková a p. Prokopová. Dobře fungovala i spolupráce s MěÚ Volyně, hlavně s paní Myslivcovou. Tímto bych všem chtěl moc poděkovat.

Červenec – připravili jsme vozidlo LIAZ na technickou prohlídku která proběhla na STK Vlachovo Březí. Do zbrojnice namontovala firma z Prachatic odsavač výfukových plynů od obou automobilů. Družstvo bylo na soutěži o pohár starosty Vacovic a skončilo na 13. místě. Na konci měsíce jsme obnovili značení míst pro stánky o volyňské pouti. Samotný výběr poplatků a kontrola stánků proběhli bez větších problémů.

Srpen -dne 2.8.byla jednotka povolána k odstranění 48  padlých stromů u obce Předslavice. Spolupracovali HZS Strakonice,SDH Vl.Březí,SDH Tvrzice. Dne 4.8.pak zasahovala u požáru nákl.vozidla AVIA na silnici I/4 směrem na Vimperk. 

 Září - po získání dotace z Jč kraje jsme začali s úpravami šatny. Došlo k výměně dveří, byla postavena nová příčka a vyměněna stará nevyhovující elektroinstalace. Následně došlo k vymalování šatny a garáže. Na úpravách se nejvíce podíleli pánové Sellner, Škopek J., Fouček. Roman Přílepek zhotovil troje nové dřevěné schody do věže. Na celkový závěrečný úklid byla svolána brigáda.

 Říjen -byl pro nás ve znamení soutěže jednotlivců o pohár „Volyňského FIREMANA“. Letos 3. 10. se konal 3. ročník. Prvně byla také kategorie žen. Soutěže se zúčastnili také hasiči z Cizkrajova (okres JH) a Branné (JH). Soutěž se k naší spokojenosti opět vydařila,návštěvníci se dobře bavili. Výsledky Muži: 1. místo Jan Šimeček, 2. Oldřich Pecka, 3. Josef Pěnča.  Ženy: 1. Petra Svobodová, 2. Lenka Šimáková, 3. Lenka Nestřebová. Veteráni: Karel Kouba. Tímto děkuji všem kteří se na zajištění soutěže podíleli. Družstvo MH 24. 10. se zúčastnilo Závodu v Požární Všestrannosti v obci Chobot na Blatensku. Mladší přivezli medaile za 2. místo ze 17 družstev. Starší skončili 8. ze 13 družstev. Volyňským MH se opravdu daří a dělají nám velkou radost.

 Listopad - na výborové schůzi byla provedena kontrola čerpání finančních prostředků. Pro potřeby JSDHO byly zakoupeny dvě sady hadic, 4 páry neoprenových bot, tlaková láhev na dýchací přístroj, ponorné čerpadlo atd.. Rozhodli jsme o generální opravě nádrže na vodu u zásahového vozidla LIAZ. Nádrž je zkorodovaná a má praskliny.

Prosinec - začali přípravy na dnešní valnou hromadu.

     Kromě již zmíněných akcí se pravidelně každý 1. pátek v měsíci schází výbor SDH Volyně. Celý rok se věnujeme úpravě okolí hasičské zbrojnice a údržbě techniky. Pravidelně probíhají školení členů JSDHO a cvičené jízdy řidičů. Jsem velmi rád že se nám v letošním roce podařilo obnovit kroužek MH. Děkuji vedoucím kroužku pánům Peckovi a Šimákovi a všem dalším ,kteří nám pomáhají s dětmi. 

            V roce 2010 oslaví náš sbor 135 let od svého založení. Chtěli bychom v tomto roce uspořádat několik akcí. Počátkem roku to bude tradiční hasičský bál, v červnu pak soutěž v požárním sportu pro děti i dospělé. Na podzim slavnostní valná hromada, zakončená taneční zábavou. S dalšími plány roku 2010 Vás seznámí jednatelka sboru.

              Na závěr mi dovolte poděkovat zástupci města Volyně za dobrou spolupráci a finanční podporu. Sborům z okolí za pomoc při odstraňování následků povodně v červnu 2009. Chci poděkovat Vám všem, kteří pracujete ve prospěch SDH Volyně. Členům JSDHO za dobře odvedenou práci při plnění úkolů v oblasti zásahové činnosti. Oldřichu Peckovi za naše internetové stránky. Bohuslavu Králíčkovi za dlouholeté vzorné vedení naši kroniky. 

             Vám všem, vašim rodinám a přátelům přeji pohodové prožití nadcházejících vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v roce 2010.

Petr Chvosta

Starosta Sdh