Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2008

24. 1. 2009

Ve Volyni 13.12.2008

Dámy , pánové , vážení hosté !!!

Dovolte mi ,aby jsme Vás seznámil s činností SDH Volyně  v roce 2008

     Poslední den loňského roku, jsme vyrazili za pěkného počasí na Silvestrovskou pocházku do okolí Volyně. Procházky se účastnilo přes 30 dospělých a dětí, byl i malý táborák s opékáním buřtů. Letos půjdeme určitě znovu,start je na silvestra ve 12.00 hod, od zbrojnice.

LEDEN - jsme opět věnovali přípravě tradičního Hasičského bálu.Ples měl opět dobrou úroveň.Zájem o lístky do naší bohaté a kvalitní tomboly byl veliký,že jsme nemohli všechny  návštěvníky plesu uspokojit, to nás velmi mrzí.Na konci ledna byla naše zásahová jednotka povolána ke kurioznímu zásahu, sundání kotěte ze stromu u Malsičky.Kotě se nakonec obešlo i bez naší pomoci a poté slezlo samo.

ÚNOR -  někteří naši členové se zúčastnili tradičního masopustu ve Vacovicích. Moc se nám tam líbilo. Po celou sezónu jsme zajišťovali účast asistenčních hlídek na plesech, divadlech a dalších akcích zde v sále "NA NOVÉ". Dále naše dopravní AVIE byla na opravě brzd a poté úspěšně absolvovala technickou kontrolu ve Vlachovo Březí.

BŘEZEN - 1.března letošní vichřice, která postihla celé území ČR dostala jméno "EMA".Jednotka zasahovala u dvou událostí. Jednalo se o odstranění padlých stromů a zajištění utržené střechy v prostoru bývalého pivovaru. Dále byla provedena revize vysílaček a jejich přemístnění do šatny. Přivítali jsme v našich řadách nové členy jsou to : Denis Sellner, Stanislav Sellner, Marcel Marek. Ještě v tomto měsíci proběhlo cyklické školení velitelů a strojníků JSDH na útvaru ve Strakonicích.

DUBEN - opět tento měsíc jednotka zasahovala. Bylo to v obci Předslavice. Odbor turistiky zorganizoval tradiční "výšlap" na pouť k Svatému Vojtěchu. V letní sezóně bylo ještě několik jednodenních výletů na Šumavu a Pošumaví.Těchto výletů se pravidelně zúčastňují nejen členové našeho sboru , ale i jejich kamarádi a známí. Začali jsme s opravavmi v klubovně naší zbrojnice.Jednalo se o pokládku nového lina , výměnu umyvadla, úpravu kuchyňky a kompletní vymalování.Po zahájení prací jsme zjistili, že musíme staré malby seškrábat, protože se nový nátěr oloupal, tím se objem prací zvětšil a ty se protáhli na celé léto.Většina prací byla provedena svépomocí, jen finální vymalbu a položení lina jsme přenechali odborníkům. A 30.dubna se stavěla opět "májka" na zahradě hasičárny.Letos se na ozdobení podíleli i děti.

KVĚTEN - již tradičně se členové sboru účastnili při oslavách osvobození a pokládání věnců u pomníku ve Volyni a Zechovicích. V naší zbrojnici byl uspořádán jarní aktiv okrsku Volyně pod vedením p.Řízkého. 5 členů zásahové jednotky se zúčastnilo kurzu "nositele dýchací techniky" v polygonu  HZS kraje v Českých Budějovicích. Osvědčení získali : Šimák Miroslav ml., Prokop Tomáš, Škopek Jiří, Pechlát Michal, Šimák Petr.V tomto měsíci proběhlo I.kolo soutěže v požárním sportu v Předslavicích.Naše družstvo posílené o nové členy skončilo na 6.místě.  24.května byl vyhlášen poplach , údajně k požáru pneumatik.Jednalo se však o planý poplach a naše jednotka byla odvolána.

ČERVEN - začátkem měsíce jsme uspořádali pro děti k jejich svátku sportovní odpoledne.Letos byl uspořádán branný závod v okolí zbrojnice  na Hradčanech.tento závod se skládal ze šplhu po laně, hodu granátem, střelby ze vzduchovky,chůze na chůdách a kvízu. Dětem se tento závod moc líbil. Mladší děti (předškoláci) soutěžili na zahradě.Pro všechny byly připraveny věcné cen a sladkosti, ty upekla paní Sellnerová.Večer byl táborák.

ČERVENEC - ve spolupráci s MěKS Volyně a dalšími zájmovými organizacemi jsme na volyňském koupališti zajišťovali akci s názvem "Benátská noc". Družstvo se zúčastnilo soutěže v požárním sportu "O pohár starosty Vacovic"a dále pak soutěže v Malenicích.Výsledky nebyly nijak oslnivé, takže máme co zlepšovat.Mladí členové musí ještě potrénovat,příští rok snad budou výsledky lepší. 7.července byla zásahová jednotka povolána k požáru obytného domu do obce Úlehle u Předslavic.Při této události jsme spolupracovali s HZS Strakonice a místní jednotkou z Předslavic, která zajišťovala čerpání vody do cisteren.

SRPEN - opět další měsíc kdy jsme zasahovali, tentokrát to bylo u požáru obytného domu ve Strakonicích.Zásah byl dost složitý i tím že hasiči museli zasahovat v dýchací technice.Opět nám bylo svěřeno zajišťování "Volyňské pouti"Až na malé neshody mezi vietnamskými trhovci, proběhla pouť bez problémů.Již delší čas nás trápilo parkování soukromých vozidel přímo ve výjezdu ze zbrojnice.Ústní domluvy s majiteli aut nepomáhaly, tak jsme požádali město Volyně o označení úseku dopravními značkami "ZÁKAZ ZASTAVENÍ". Značky byly osazeny, soukromá vozidla zmizela a tím je zajištěn bezpečný výjezd vozidel při výjezdu.

ZÁŘÍ - se konali 2. brigády na závěrečný úklid naší klubovny.Práce se udělalo opravdu hodně,ale na úklidu se nejvíce podílely členky:Šimáková Stanislava, Holáková Jana, Prokopová Emílie, Vladařová Stanislava. Všem by jsem chtěl touto formou moc poděkovat.Klubovna nyní po rekonstrukci vypadá moc pěkně.Večer po brigádě jsme poseděli u ohně , pečeného selátka a soudku piva.Vždy je třeba se za dobrou práci "odměnit".

ŘÍJEN - v tomto měsíci došlo k změnám v organizaci IZS.Bylo zrušeno operční středisko ve Strakonicích.Operační řízení nyní probíhá z Tábora a z Českých Budějovic, proto se změnil i volací znak PTA -100.Všichni členové byly s tímto seznámeni. 11.října se uskutečnil  II.ročník soutěže "Volyňský Fireman"jedná se o soutěž jednotlivců ve víceboji . O tuto soutěž byl po loňském I. ročníku veliký zájem.Zúčastnilo se 35 závodníků.Za pěkného počasí proběhla soutěž hladce a bez problémů.Spontáně během soutěže vznikla i kategorie veteránů,což nás potěšilo.Tato soutěž dokonale prověřila fyzickou zdatnost soutěžících.Vítěze na prvním místě jsme letos měli 2., byli to :Václav Lenc a Ivan Pěnča . Druhé místo obsadil Oldřich Pecka. Třetí byli opět 2 závodníci: Tomáš Prokop a Josef Pěnča.Soutěž veteránů vyhrál Jaromír Vavřina.Tímto chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění této soutěže. A těším se na III.ročník.Ještě mi dovolte poděkovat zástupci města Volyně za finanční podporu a příspěvek na poháry.

LISTOPAD - v naší zbrojnici se uskutečnil podzimní aktiv okrsku Volyně.Na výborové schůzi,byla provedena kontrola čerpání prostředků z rozpočtu.Peníze jsme použili na zakoupení nového přetlakového ventilátoru, vybavení zásahového vozidla, svítilen a rukavice pro členy zásahové jednotky.Nechali jsme také opravit nástavbu na naší AVII, která je z roku 1976 a byla silně zkorodovaná.Začali jsme s přípravami na dnešní Valnou hromadu.

PROSINEC - 5.prosince jsme se postarali o "mikulášskou nadílku" v domácnostech.

Mimo již zmíněných akcí se pravidelně, každý první pátek v měsíci scházel výbor SDH Volyně ,k plnění svých úkolů.Po celý rok se průběžně věnujeme úpravě okolí hasičské zbrojnice a údržbě techniky.Pravidelně také probíhá školení členů zásahové jednotky a cvičná jízda řidičů s ohledem na jejich časové možnosti. Letos se také zlepšil pořádek ve zbrojnici, tento stav je třeba udržovat a i nadále zlepšovat.Co se nám zatím nedaří je práce s našimi nástupci,tedy s dětmi, ale snad i v této oblasti se situace zlepší. V následujícím roce uvažujeme o kroužku mladých hasičů.

Na závěr pár čísel : k 13.12.2008 má SDH Volyně 115 členů (29 žen) nejstarší člen je p.Doule Jan 86 let.

Jednotka zasahovala 6x , výlety 5x, brigáda byla 12x, bylo odpracováno 550 hodin z (160 hod = klubovna)

     Závěrem by jsem chtěl poděkovat zástupci města Volyně za spolupráci a hlavně za finanční podporu.děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli a podílí na fungování SDH Volyně. Členům zásahové jednotky obce za dobře odvedenou práci při plnění úkolů zásahové činnosti a veliteli Mírovi Šimákovi ml. pod  jehož vedením jednotka pracovala.Oldovi Peckovi za naše internetové stránky (www.hasicivolyne.estranky.cz)

 Vám Všem , vašim rodinám přeji pohodové prožití nadcházejících vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2009.

 Děkuji za pozornost                        

   Petr Chvosta                           

starosta SDH Volyně