Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 2013

2. 1. 2013

 2013

4.ledna - zásah v obci Němětice. (Více rubrika Zásahy)

7.ledna - se konala pravidelná výborová schůze sboru.Hlavním tématem byl blížící se Hasičský bál,který se uskuteční koncem ledna.

12.ledna - dnes proběhlo v hasičské zbrojnici školení obsluh motorových pil.Školení se účastnili i kolegové s okolních sborů z Čepřovic a Malenic.

201301121048001.jpg       201301121048002.jpg

26.ledna - tradiční Hasičský Bál

28.ledna - Zásah ve Volyni. (Podrobnosti v rubrice Zásahy) 

9.února - Několik členů se zúčastnilo Masopustního průvodu ve Vacovicích. 

 

p1000235.jpg p1000249.jpg p1000276.jpg

23.února - Zásah u obce Račí. (Podrobnosti v rubrice Zásahy)

9.března - Se konala pro členky oslava ke svátku MDŽ.

15.-16.března - proběhlo školení velitelů na HZS Strakonice.

20.března - proběhlo přezkoušení mladých hasičů z odborek

22.- 23.března -proběhlo školení strojníků na HZS Strakonice.

5.dubna - Požár nákladního vozidla M.A.N. za Volyní směrem na Vimperk. (Podrobnosti v rubrice Zásahy)

13.dubna - se konala první letošní brigáda, provedl se úklid celé hasičárny a příprava  techniky na letní provoz. Dále se provedlo položení vodního potrubí ke klubovně.

19.-22.dubna - proběhlo soustředění Mladých hasičů v obci Střelské Hoštice. Tohoto soustředění se zúčastnili i hasiči z Malenic. I přez nepříznivé počasí se podařilo nacvičit štafetu CTIF a štafetu 4x60.

                   dsc04301.jpg   dsc04348.jpg

 26.dubna  - se zúčastnil David Šimek soutěže v TFA v obci Dubno u Příbrami.

30.dubna - proběhlo tradiční stavění máje na zahradě hasičárny. Jako každoročně se této akce zúčastnil velký počet členů.

dsc04370.jpg dsc04381.jpg dsc04385.jpg

4.května - naše družstva mladých hasičů se zúčastnila soutěže OTAVSKÝ PLAMÍNEK 2013 a v silné konkurenci skončila přípravka na 2.místě, družstvo mladších skončilo na 6.místě, družstvo starších "A" skončilo na 3.místě a družstvo starších "B" se umístnilo na 2.místě.  

                   dsc04506.jpg 

8.května - položení věnců u Pomníku padlých ve Volyni a v Zechovicích.

                         dsc04536.jpg

14.května - Požár komína ve Volyni. (Podrobnosti v rubrice Zásahy)

        003.jpg  004.jpg

18.května - se konalo Okresní kolo v Požárním sportu v Malenicích.Náš sbor zde zastupovalo družstvo mladších žáků a družstvo starších žáků,dále jeden dorostenec a jedna dorostenka. Tato soutěž je pokračování podzimního kola Hry Plamen. Na této soutěži je nejen požární útok,ale i štafefa 4x60, štafeta CTIF a útok CTIF. Naše družstvo mladších žáků skončilo na 7.místě. družstvo starších  žáků  skončilo na 1.místě a postupuje do Krajského kola do Zlivy. V kategorii dorostenců se David Šimek  umístnil na 2.místě, v kategorii dorostenek se Veronika Karasová umístnila na 3.místě. Oba naši závodníci také postoupili do krajského kola.

            dsc04661.jpg

25.května - se konala Okrsková soutěž mužů a žen v Nihošovicích.Náš sbor zde byl zastoupen v kategorii mužů a žen. Za velmi pěkného počasí se nejdříve běžel překážkový běh na 100m a poté požární útok. Družstvo mužů se umístnilo na 3.místě, družstvo žen skončilo také na 3.místě.

            dsc04696.jpg    dsc04704.jpg

 1.června - proběhla soutěž mladých hasičů  "O pohár starosty města Volyně ". Celé dopoledne se počasí udrželo a začalo pršet až při vyhlašování výsledků. Družstvu přípravky se soutěžní pokus moc nepovedl a skončili na 5.místě. Družstvo mladších žáků skončilo na 6.místě. Družstvo starších "B" skončilo na 3.místě a družstvo starších "A" skončilo na 1.místě.

      dsc04887.jpg   dsc04882.jpg

2.června - byla povolána zásahová jednotka na hasičárnu, neboť hrozilo,že se Volyňka vylije z koryta.Jednotka setrvala v hasičárně a pomohla s přípravou pytlů. Po snížení stupně povodňového nebezpečí se jednotka rozešla domů.

9.června - ve 22.20 hod. byla povolána zásahová jednotka na monitoring řeky Volyňky. O tomto vyslání bylo rozhodnuto republikovou povodňovou komisí. Jednotka provedla průzkum řeky a po nahlášení na KOPIS do Českých Budějovic, bylo rozhodnuto a to,že členové jednotky zůstanou v pohotovosti na mobilních telefonech

15.června - se konalo Krajské kolo mládeže hry Plamen ve Zlivy.Náš sbor zde zastupovalo družstvo starších žáků. Ale letošní ročník se našemu družstvu nevydařil a skončil až na 7.místě.

  dsc04975.jpg   dsc05069.jpg

18.června  - byla povolána jednotka na požár internátu ve Volyni v Mládežnické ulici. Jednotka po příjezdu na místo, provedla útočný proudu vysokotlakem pomocí nastavovacího žebříku do prvního patra. Mezitím čast družstva provedla pomoc s evakuací obyvatel internátu. Tentokráte se nejednalo o skutečný požár, ale o námětové cvičení které bylo dohodnuté s vedením školy.

  001.jpg  004.jpg

22.června - družstva mladých hasičů se účastnila pohárové soutěže ve Střelských Hošticích. Za slunečného počasí se družstvo přípravky umístnilo na 1.místě, družstvo mladších žáků skončilo na 4.místě. Družstvo starších "B" se umístnilo na 5.místě a družstvo starších "A" se umístnilo na 1.místě a domů si kromě medailí přivezlo i putovní pohár.  

snimek-211.jpg  snimek-243.jpg

 

22.června  - se 9.členů sboru účastnilo soutěže "Železný hasič" v obci Brandýsek. Soutěžili 4.muži a 3.ženy V kategorii do 30.let se David Šimek umístnil na 9.místě. V kategorii nad 30let se Petr Šimák umístnil na 3.místě a Oldřich Pecka skončil na 1.místě. V kategorii žen byla jen 1. věková kategorie. Nikola Pechlátová skončila na 7.místě , Jana Škopková skončila na 5.místě a Lenka Šimáková skončila na 4.místě.

sdc12109.jpg sdc12125.jpg 

15.července - se konala Pohárová soutěž pro ženy a muže v obci Vacovice. Naš sbor zde byl zastoupen družstvem mužů a družstvem žen. Muži skončili na 6.místě ze 17.startujících. Ženy skončily na 5.místě ze 7.startujících.

26.-28. července - se naše dvě družstva zúčastnila noční soutěžě v Benešově Hoře. Ve velmi silné konkurenci se naše družstva umístnila takto:  "Ačko" na 7.místě a  "Béčko" na 13.místě.

dsc05438.jpg

4.srpna - v 17.41 hod. a v 19.42 hod. byla povolána zásahová jednotka na odklízení stromů po přívalovém děšti.(Podrobnosti v rubrice Zásahy)

8.srpna - Výjezd k zásahu na Padlé stromy u obce Předslavice.(podrobnosti v rubrice Zásahy)

14.srpna - Povolána jednotka na požár za obcí Volyně.(Podrobnosti v rubrice Zásahy)

20.srpna - Povolána jednotkana požár v obci Neuslužice.(Podrobnosti v rubrice Zásahy)

24.srpna- se družstvo mužů a žen zúčastnilo pohárové soutěže v Bavorově. Družstvo mužů složené částečně i z družstva Sdh Malenice se umístnilo na 5.místě. Družstvo žen bylo hodnoceno neplatným pokusem. Dosáhlo sice času,který by stačil na 3.místo, ale došlo k rozpojení přívodního vedení a tím byl pokus hodnocen jako neplatný.

25.srpna - Svolání zásahové jednotky na technickou pomoc za obcí Předslavice.(Podrobnosti v rubrice Zásahy).

31.srpna - se družstva mladých hasičů zúčastnila pohárové soutěže v obci Čestice. Družstvo přípravky skončilo na 3.místě. Družstvo mladších žáků se umístnilo na 6.místě. Družstvo starších žáků "B" skončilo na 2.místě a družstvo starších žáků "A" skončilo na 1.místě a domů přivezli "Putovní pohár".

       dsc05620.jpg   dsc05628.jpg

2.září - požár 3. kontejnerů v ulici Čelakovská ve Volyni. (Podrobnosti v rubrice zásahy).

14. září - naše družstva mladých hasičů se zúčastnila pohárové soutěže ve Štěkni.Za slunečného počasí se našim družstvům dařilo takto. Přípravka skončila na 4.místě. Mladší žáci skončili na 4.místě. Starší žáci "A" skončili na 3.místě a Starší žáci "B" skončili na 2.místě .

dsc05694.jpg  dsc05698.jpg

21.září - se uskutečnila brigáda na dokončení dlažby před klubovnou a úklidu celé zahrady. Večer se konala rozlučka s letošní soutěžní sezonou pro naše soutěžní družstva mladých hasičů.  

 dsc05735.jpg dsc05742.jpg

25.září - proběhla akce s názvem "MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST - Prevence,pomoc, záchrana aneb společný cíl". Tuto ukázku IZS uspořádala JŠ a SŠ Volyně. Tato akce se za naší pomoci konala již podruhé. Náš sbor letošní rok provedl ukázku asistence při dopravní nehodě a dále ukázku hašení hořícího automobilu pomocí pěny.

dsc05805.jpg dsc05847.jpg

4.října - požár na Palackého náměstí ve Volyni. (Více v rubrice zásahy)

5.října - proběhl 7.ročník soutěže Volyňský Fireman.

192.jpg 195.jpg

12.října - proběhl Závod Požárnické Všestrannosti (ZPV) v obci Bavorov. Tento závod je poslední akcí v letošním roce pro mladé hasiče. Našim družstvům se nevedlo vůbec špatně. Družstvo mladších skončilo na 9.místě. Družstvo starších skončilo na krásném 2.místě. Družstvo dorostenců skončilo na 1.místě. Naše zástupkyně v kategorii dorostenek Veronika Karasová skončila na 2.místě.

052.jpg  060.jpg

15.října - svolání zásahové jednotky na požár ve Volyni (podrobnosti v rubrice Zásahy).

29.října - byla svolána zásahová jednotka na technickou pomoc ve Volyni. (podrobnosti v rubrice Zásahy).

2.listopadu - byla namontována nová okna do hasičárny.

  img_20131102_123109.jpg

22.listopadu - byly ukončeny práce s pokládkou dlažby v zasedací místnosti v hasičárně.

img_20131123_100003.jpg img_20131123_100029.jpg

23.listopadu - byl proveden úklid po opravě podlahy v zasedací místnosti.

 img_20131123_101403.jpg img_20131123_145822.jpg

24.listopadu - byla povolána jednotka na požár kontejneru v Žižkově ulici ve Volyni (podrobnosti v rubrce Zásahy) .

6.prosince - zásah u obce Předslavice (podrobnosti v rubrice Zásahy).

7.prosince - Výroční valná hromada,která se letos konala v restauraci Pod Radnicí.

20.prosince - Zásah u dopravní nehody ve Volyni. (podrobnosti v rubrice Zásahy).

31.prosince - Každoroční Silvestrovská procházka v okolí Volyně