Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie sboru v letech 1981-1990

21. 7. 2007

1981

31.ledna -se konal tradiční ples.Maškarní průvod se v tomto roce nekonal.

27.června -se konalo obvodové kolo požární soutěže v Hošticích u Volyně.Soutěže se učastnili 2 družstva.Družstva obsadili 1. a 2. místo.

11.července- se družstvo mladých požárníků zúčastnilo soutěže v Mladějovicích.Z 21.družstev se naše družstvo umístnilo na 7.místě.

19.září- byl vyhlášen cvičný poplach na objekt pivovru ve Volyni.Byla ověřena možnost dodávky vody přez Bezručovy sady z "Hradčanského" rybníka.

5.prosince- byla jako již mnohokrát v minulosti zajištěna návštěva "Mikuláše s čerty" v rodinách s malými dětmi.

6.prosince- převzal sbor nový požární vůz CAS -16 -trambus, který nahradil automobilovou stříkačku Praga V3S.

   Obrazek   Obrazek

(zleva:p. Jiří Scheinost,p.Vladimír Prokop,p. Petr Kůstka,p.Miroslav Šimák)

Požáry:

1.července- požár lesa za Průmyslovou školou.

5.září-požár nákladního vozidla s obilím v JZD Volyně, požár byl velmi rychle uhašen, neboť příslušníci sboru ve stejné době čerpali vodu z obecní studny naproti budovám JZD.

Starosta : Prokop Vladimír

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Šimák Miroslav

1982

30.ledna-se konal tradiční Požárnický ples.Masopustní průvod se ani v tomto roce nekonal.

10.dubna- se mladí požárníci zůčastnili "Dálkového pochodu Slanická lípa".

29.května- se konala soutěž v Něměticích.Družstvo bylo diskvalifikováno pro porušení zásad při štafetě.

17.října- byla provedena prověrka akceschopnosti před zimním obdobím.

5. prosince-opět navštívil rodiny "Mikuláš se svou družinou"

Požáry:

4.května- požár lesa nad lomem u Malenic "V Hajích"

14.června- požár rodinného domku ve Volyni

12.srpna- požár briket v budově SD Jednota Volyně

Starosta : Prokop Vladimír

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Šimák Miroslav

1983

29.ledna - se konal jako každoročně Požárnický ples.

14.května - se v Předslavicích konala oslava 95.výročí založení sboru.Při této příležitosti byla organizována soutěž které se zúčastnil i náš sbor.Umístnil se na 11.místě , v soutěži jednotlivců se nejlépe umístnil p.Miroslav Šimák,který obsadil 5.místo.

21.července- byla provedena prověrka akceschopnosti.Po vyhlášení poplachu sirénou  se dostavilo 13.členů.

5.prosince- se již tradičně konala návštěva "Mikuláše" v rodinách s dětmi.

Požáry:

22.července- požár dřevěné kolny ve Volyni u Dobřanovského potoka.Požár vznikl od vařiče.

30.července- požár strniště u Zechovic.

Starosta : Prokop Vladimír

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Šimák Miroslav

1984

24.ledna- se konal Požárnický ples.

3.března - se po několika letech opět konal Maškarní průvod městem.Průvodu se zůčastnilo 65 masek.

17.května- byla zaslána do opravy stříkačka PPS-16.

26.května- se v Nihošovicích konala soutěž požárních družstev.Naše družstvo obsadilo 4.místo

17.srpna - bylo provedeno námětové cvičení na objekty JZD Zechovice.

5.prosince- navštívil rodiny s dětmi "Mikuláš"

Požáry:   

23.července- došlo k požáru "teletníku" v Nišovicích

8.září- došlo v obci Úlekle k výbuchu a následnému požáru podomácku vybobené svářecí soupravy.Výbuch byl slyšet až do Volyně.Náš sbor byl přivolán,ale již nemusel zasahovat,neboť požár zlikvidovali místní požárníci.

Starosta : Prokop Vladimír

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Šimák Miroslav

1985

Od počátku roku se sbor začal připravovat na oslavu 110.výročí založení sboru.Byla provedena úprava interiéru zbrojnice.

1.března- se konal Požárnický ples.

21.-22.června-proběhly oslavy 110.let od založení sboru.již od začátku měsíce probíhala výstava historických dokumentů a fotografii.

Obrazek

 

22.června -proběhla soutěž požárních družstev která byla součástí oslav.Dvě družstva mužů se umístnili na 4. a 9. místě.

Obrazek

7.září- proběhl 1.ročník soutěže o "Putovní pohár" v Černěticích.Naše družstvo se umístnilo z 11.družstrev na 7.místě.

V průběhu roku byl uskutečněno námětové cvičení na objekty JZD Nišovice s cílem ověřit čas potřebný k dopravě vody na požářiště.

5.prosince- se konala návštěva "Mikuláše s čertem" v rodinách s dětmi.

Požáry:   

V září- vznikl požár samovznícením briket ve Volyni v ulici Mistra Martina.

Starosta : Prokop Vladimír

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Šimák Miroslav

1986

31.ledna- se konal Tradiční požárnický ples.Maškarní průvod se v tomto roce nepodařilo zorganizovat.

4.dubna- se obnovil kroužek"Mladých požárníků".Vedení převzaly p.Přílepková Eva , p.Šimáková Stanislava a Tothová Jaroslava.V kronice Mladých požárníků je zapsáno:" konečně se nás zase někdo ujal".

25.dubna- bylo prvedeno námětové cvičení na objekty JZD Nišovice.

26.dubna se mladí požárníci zůčastnili pochodu"Slanická lípa".

17.května- se konala soutěž Mladých požárníků v Česticích.Družstvo obsadilo 7.místo.Dálé proběhla soutěž mužů v Nihošovicích kde se družstvo skončilo na 8.místě.

18.června- soutěž o "Putovní pohár" v Sudoměři.Muži skončili na 4.místě.

1.července- se zahájily úpravy uvnitř požární zbrojnice.

6.září - se konal 2.ročník soutěže o"Putovní pohár" v Černěticích.Naše družstvo skončilo na 9.místě.

13-14.září- byl uspořádán zájezd do severočeského kraje.

5.prosince- se uskutečnila návštěva "Mikuláše" v rodinách s děětmi.

12.prosince- na výroční členské schůzy,byl předložen návrh a rozpočet na "Výstavbu nové požární zbrojnice". (podrobnosti a plán je uložen v kronice sboru)

Požáry:   

8.ledna- požár kravína JZD Nišovice.

20.března-požár skladu sena v objektu JZD NIšovice.

25.května- zasahoval sbor při požáru ubytovny v Agrochemickém podniku v Zechovicích.

Starosta : Prokop Vladimír

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Šimák Miroslav

1987

31.ledna- se konal ples,který měl ,jako každoročně,velikou návštěvnost.Maškarní průvod se z důvodu rozkopání ulic nekonal.

4.března-byl proveden výběr místa pro novou Požární zbojnce.

18.dubna- se mladí požárníci zúčastnili 9.ročníku dálkového pochodu"Slanická lípa".

24.dubna- se konalo námětové cvičení v katastru obce Straňovice.Cílem bylo vyzkoušet učinnost prvního zásahu pomocí vozidla Š-706.Při zpáteční cestě došlo k "zadření" motoru v důsledku uvolnění protimrazové pojistky. Díky členům sboru (p.Homolka Miroslav ,p.Reichert Jiří,Přílepek Jaroslav st.a p Vavřina Jaromír),bylo vozidlo do 24.hodin opět v provozu.

16.května- se konala v Předslavicích soutěž v rámci oslav 90.let založéní sboru.Družstvo dorostenců obsadilo 4.místo.

23.května- soutěž požárních družstev opět v Předslavicích.Muži skončili na 3 místě.

V červnu, bylo založen družstvo "dorostenek" vedoucím se stali Matějka Karel a jeho manželka Eva.Prvními členkami se staly:Babková Gabriela, Homolková Pavlína,Jelenová Dagmar,Matějková Veronika.

31.července- se konal 3.ročník o "Putovní pohár" v Černěticích.Družstvo mužů se umístnilo na nelichotivém 10.místě.

22.srpna-proběhly oslavy 100.výročí založení sboru ve Čkyni.V rámci těchto oslav se konal soutěž "veteránů"(soutěžící starší 40-ti let.)

Obrazek

(zleva:p.Růžička Vladimír, p.Rubeš Jan, p.Pecka František, p.Králíček Bohuslav,

p.Sikorský František a p.Miklas Stanislav.)

12.září-se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Dolanech.I přez dobrý čas (41.4s) se umístnili až na 7.místě ze 17 družstev(čas 1.družstva byl 36,4).

13.října- bylo vyhlášeno námětové cvičení na objekt "Školy v přírodě".

18.října- se ve Volyni konala soutěž mladých požárníkův brnném závodě.Velitelem byl ustanovel p.Homolka Miroslav.Naše družstvo mladých požárníků obsadilo 3.místo.

24.října- proběhla v Pacelicích okresní soutěž dorostenců.Z našeho sboru se zúčastnily 1.družstvoo dívek (2.místo) a 2 družstva chlapců ( 4. a 9. místo)

20.listopadu- sbor pořádal taneční zábavu skupiny "PARKÁN",tato akce se obešla bez problémů.

5.prosince- se konala návštěva "Mikuláše" v rodinách s dětmi.

Požáry:   

22.června-požár briket v domě č.154 na náměstí.Příčina byla samovznícení.

30.srpna- požár briket v sokolovně ve Volyni.

31.srpna-požár stohu sena "Pod Mladí" v katastru obce Volyně.

25.října- vypukl požár v domě č.309 od vadného komína.

27.prosince-zasahoval sbor u požáru vozidla "Moskvič".Vozidlo se vňalo z důvodu špatné elektroinstalace.

Starosta : Prokop Vladimír

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Šimák Miroslav

1988

15.ledna se konal  požárnický ples.

Obrazek

23.ledna- se po několika leté odmlce konal Masopustní průvod městem.Opět se objevila "tlustá Berta" s "novou" obsluhou.

Obrazek

(zleva: p.Blach Jan, p.Prokop Tomáš st, p.Prokop Vladimír)

14.dubna- složili v zasedací síni požární zbrojnice mladí požárníci zkoušky odborností odznaky preventista, strojník kronikář.

14.května- byla organizována soutěž mladých požárníků v prosturu louky"Na zvěřinci".Naše družstvo skončilo na 3.místě a postoupilo do okresního kola.

28.května- se konalo okrení kolo hry "Plamen" na kterém se naše družstvo umístnilo na 10.místě.V přeboru jednotlivců první místo obsadil Miroslav Homolka ml. s časem 16,2s.

4.června - se konal další ročník o "putovní pohár" v Černěticích a 1.kolo soutěže v požárním sportu.V soutěži o putovní pohár se ženy umístnili na 1.místě.Muži obsadili také 1.místo.

5.června- se konala okresní soutěž dorostenců v Černěticích.Družstvo dorostenek se umístnilo na 2.místě a družstvo dorostenců obsadilo 1.pozici.

18.června- se zúčastnilo družstvo žen soutěže u příležitosti 110.výročí založení sboru ve Volenicích.Soutěžilo se bez rozdílu kategorii.Ženy se umístnily  na 1.místě.Za tento výkon převzaly pohár.

Obrazek

(Zleva stojící: Homolka Miroslav,Tothová Jaroslava,Přílepková Eva,Gavendová Růžena)

(klečící zleva:Vladařová Stanislava,Bělohlavová Bohuslava,Homolková Stanislava,

Šimáková Stanislava)

10.července- proběhla soutěž v Mladějovicích, ženy se umístnili na 1.místě, muži skončili na 13.místě.

22.srpna-se družstvo "veteránů" zúčastnilo soutěže ve Čkyni,obsadili 10.místo. 

3.září- se konala soutěž o "Pohár předsedy MNV Čkyně" v dolanech.Družstvo mužů obsadilo 8.místo. 

5.prosince- navštívil rodiny s dětmi opět "Mikuláš".Tentkrát se ale "Svátá rodina "rozšířila o -spanilého anděla.

Obrazek

(Mikuláš: Pikolon Miloslav,Anděl:Kůstka Petr,čert: Tesař Vladislav, čert Blach Jan)

Požáry:

2.března-vnikl požár  závadou televizoru v Černěticích.

24.července- požár briket na MěNV ve Volyni.

18.prosince- požár rodinného domu v Hoslovicích.

Starosta : Homolka Miroslav

Velitel: Králíček Bohuslav

Jednatel: Šimák Miroslav

1989

2.ledna-byl uspořádán požárnický ples

4.února -prošel městem tradiční Maškarní průvod.Nechybely an tradiční masky(medvěd,kobyla tlustá Berta a mnoho dalších)

25.března-mladí požárníci se opět učastnili pochodu"Slanická lípa".

14.dubna- se ve zbrojnici opět konaly zkoušky Mladých požárníků v získávání odborností preventista a strojník.

27.května- se konalo "Na zvěřinci" obvodové kolo soutěže v požárním sportu.Ženy obsadily 2.místo a muži skončili na 5.místě.

3.června- se konala soutěž o "putovní pohár" v Sudoměři.Ženy se umístnily na 1.místě.

Obrazek

Pohár přebírá: Homolková Stanislava

10.června- se konal soutěž v Černěticích,družstvo mužů a žen nebylo vůbec hodnoceno.

2.září- se konala soutěž o"Pohár předsedy MNV" v Dolanech.Muži se umístnili na 8.místě.Ženy skončili na 1.místě.

9-10října- byl organizován zájezd členů do západních čech

13.listopadu - byl vyhlášen cvičný poplach spojený s námětovým cvičením na Velko-obchod Domácích potřeb ve Volyni

5.prosince - opět rodiny s dětmi navštívil "Mikuláš"

Požáry:

12.března- požár briket v sokolovně ve Volyni

19.března- požár briket v pekárnách ve Volyni

9.července- se přehnala nad volyňskem velká bouře,při které vnikl požár v domě v Malenicích.

2.srpna-požár veřejné skládky "na Vimperské" ve Volyni.

Starosta : Králíček Bohuslav

Velitel: Přílepek Jaroslav

Jednatel: Vladařová Stanislava

1990

19.ledna - se konal již tradiční Požárnický ples

24.února -společně s Českým Svazem Žen byl zorganizován Masopustní průvod městem.

6.dubna - se jako fruhá vedoucí mladých požárníků stala Růžena Gavendová.

14.dubna- se mladí požárníci opětzúčastnili pochodu "Slanická lípa"

19.dubna- se konalo námětové cvičení v Nihošovicích.

27.dubna- složili mladí požárníci zkoušky z odborností preventista 3x,strojník 5x a jeden velitel.

14.května-byla podána přihláška k účasti do akce"MODRÁ HVĚZDA ŽIVOTA"(jednalo se o případnou účast při živelných pohromách atd)

14.května - na výborové schůzy byla podána informace, že výstavba NOVÉ POŽÁRNÍ ZBOJNICE se z důvodu nedostatku financí odkládá na NEURČITO.

16.června- se konala již tradičně v Černěticích soutěž O"Putovní pohár" a soutěž v požárním sportu.Ženy obsadily 2.místo, muži 3.místo z 14.družstev.

23.června- v krajském kole soutěže dorostenců v Kaplici obsadili 4.místo.V jednotlivcích obsadil Jaroslav Přílepek ml. 1.místo na 100m překážek.

Obrazek

(zleva Miroslav Homolka ml, Jaroslav Přílepek ml, Miroslav Matuský)

17.srpna- započaly opravy na střeše hasičárny.

1.září - se konala v Dolanech soutěž v požárním sportu ženy se umístnili na 2.místě a muži na 7.místě.

8.září- u příležitosti 115.výročí založení našeho sboru se konala soutěž,tentokáte jen v požárním útoku.účastnilo se 13.družstev.ženy skončili na 3.místě ve své kategorii a muži na 4.místě.

Obrazek

(zleva:p. Přílepková Eva,p.Kováčová Františka,p.Vladařová Stanislava,p.Pecková Anna)

(dole sedíci s pohárem Bělohlavová Bohuslava)

6.října - se na hřišti Slavoj Volyně utkaly ve fotbale hráčky našeho spolku s hráčkami Českého Svazu Žen(ČSŽ). Utkání skončilo 3:1 pro družstvo Svazu Žen.

Obrazek

  (stojící z leva:Kováčová Františka,Hornychová Lenka,Růžičková,Podlešáková Erika,Bělohlavová Bohumila)

(sedící zleva:Hornychová Alena,Jelenová Dagmar,Rynešová,Petrášová,Vladařová Stanislava,Zapletalová)

(vpředu Gavendová Růžena)

5.prosince- i přez změnu režimu ani letos "Mikuláš" nezapoměl s nadílkou pro naše nejmenší.

Jednou z velkých změn bylo zrušení označení POŽÁRNÍK , bylo změněno na HASIČ,HASIČKA.

A  změna  názvu ZO SPO ( Základní  Organizace  Svazu  Požární  Ochrany)  se  změnila  na Sbor Dobrovolných hasičů .

Požáry:

8.března- 13.45 hod. požár skládky "Na Vimperské"

8.března - 15.45 požár lesa "Na Betháně" u Malenic

22.května - byl sbor povolán k požáru v sodovkárně (pivovar) ve Volyni.

13.července-požár skládky "Na Vimperské"

16.července-požár skládky "Na Vimperské"

3.srpna-požár lesa u obce Zlešice

10.srpna-požár skládky "Na Vimperské"

13.srpna- v 10.00hod.  požár v obci Úlehle při zpáteční cestě sbor povolán opět k požáru skládky"Na Vimperské".

13.srpna- 19.30hod. požár v Milodráži u Zechovic.

Starosta : Králíček Bohuslav

Velitel: Přílepek Jaroslav

Jednatel: Vladařová Stanislava